Åben Skole

Åben Skole er et unikt projekt i Faaborg By, hvor skoler og idrætsforeninger arbejder sammen om undervisning i skoletiden i et omfang og med en kvalitet, der – så vidt vides – ikke findes i andre byer i Danmark. Underviserne er udvalgt med omhu af foreningerne og tæller såvel ligaspillere, danmarksmestre og verdensmestre.

18 idrætsforeninger – der til sammen tæller 3020 medlemmer – er gået sammen i en paraplyorganisation og tilbyder undervisning i 7 uger årligt til alle elever i Faaborg by. På den måde prøver eleverne rigtig mange – og for flere – helt ukendte idrætter, hvilket i adskillige tilfælde allerede efter det første år har betydet øget tilgang til især de mindre foreninger.

 

FSI – Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger opstod som lidt af en nødvendighed.
Den nye skolelov påbyder i §3, stk.4, 1.pkt., at kommunens folkeskoler skal indgå i samarbejder med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler, med lokale fritidshjem og klubber og med de kommunale ungdomsskoler og musikskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og emner.

Skal dette realiseres, er man nødt til at finde en fornuftig møde at organisere dette samarbejde, og hvad angår idrætten, enedes foreningerne meget hurtigt at indgå i et samarbejde, således at 20 foreninger ikke skulle aftale møder og aktiviteter med 17 forskellige idrætslærere.

På den måde opstod FSI, og i dag er der én planlægger fra FSI og 4 koordinatorer fra skolerne, der lægger skema for de mange idrætstimer.

Faaborg har ifølge landsorganisationerne taget teten, hvad angår samarbejdet mellem idrætsforeningerne på den ene side samt Øhavsskolen og Enghaveskolen på den anden. Eleverne undervises i 7 uger á 2 lektioner (1½ klokketime) i hold på 1 hel eller ½ klasse. Skydning, havkajak, roning, billard m.fl. kan kun rumme 12 elever af gangen.

Hvorfor er samarbejdet vigtigt?
Blandt andet fordi det er de samme børn, vi taler om. Der kommer ikke flere børn af, at vi trækker i dem fra alle sider. Kan vi i stedet arbejde sammen om f.eks. planlægning af træningstider, kan det måske være, at et barn kan få tid til at gå til 2 eller 3 ting.

Samtidig kan det være, at dersom eleverne prøver mange forskellige idrætsgrene, at vi så også får fat af nogle af de 30% af en årgang, der ikke deltager i en fritidsaktivitet.

Planlægningen er vigtig
Vi har flere aktører i spil, når årsplanen skal lægges.
Eleverne skal have gode og relevante tilbud, Idrætsforeningerne skal kunne levere de dygtigste instruktører og samtidig skal de selvsamme instruktører have det bedst mulige skema. Nogle instruktører kan kun undervise i et morgenmodul, andre kan ikke undervise efter klokken 12 og endelig er der de instruktører, der gerne vil undervise en hel dag. Møde ind klokken 8:10 og slutte klokken 14:10.
Det kan være noget af et puslespil, fortæller FSI-koordinatoren, Jørn Lorenzen, men både lærerne og instruktørerne er meget positive en den fase af arbejdet, så når de fire semestre starter, er både elever, lærere og instruktørerne topmotiverede.

Tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune
Da samarbejdet skulle igangsættes var det mig magtpåliggende, at der skete en fornuftig aflønning af instruktørerne, fortæller Jørn Lorenzen, der både er formand for FSI og for Faaborg Badminton Klub. For mig var det ulogisk, at undervisningen skulle højnes ved hjælp af en udefrakommende instruktør, og at vedkommende så ikke skulle honoreres.
Heldigvis forstod politikerne dette til fulde, og derfor blev der afsat 2.000 timer á 250,- kroner pr. år samt et mindre beløb til anskaffelser af eksempelvis patroner og bolde 5% til administration.
Koordinatoren er ikke aflønnet i forsøgsperioden, men den dag jeg stopper, skal man nok til at tænke i de baner.

Undersøgelsen 2017
Inden vi gik i gang med det første år, fik vi Syddansk Universitet til at udarbejde en række spørgsmål omkring elevernes fritidsinteresser. Alle elever i 1.-7. klasserne udfyldte et spørgeskema, og det er tanken at de samme klasser spørges igen efter de to års forsøgsperiode. Her vil det være 1.-9. klasserne, der spørges, og så bliver det spændende at se, om flere har meldt sig ind i foreningerne, om antallet af timer foran PC´erne har ændret sig, og om der er forskel på fritidsaktiviteterne i 1.-2.-klasserne for et år siden og for klasserne om 1 år.

Læring
“Det at lære (noget)”, kan beskrives på 2 forskellige måder ud fra en individorienteret vinkel: Enten som:

  1. tilegnelse af færdighedervidenog holdninger.
  2. modifikation af adfærd

Derfor afleverer instruktørerne forud for de 7 undervisningsgange en oversigt over, hvad der vil blive undervist i, ligesom instruktører og lærere efter forløbet evaluerer og gennemgår, om målene blev nået og om der er et målbart resultat af undervisningen.

Film
Som en del af den samlede evaluering af hele projektet, har FSI og Åben Skole allieret sig med Mads Rasmussen fra Tiger Production, der via udarbejdelse af diverse film fra 30 sekunder til 5 minutter viser glimt fra undervisningen og alle idrætsgrenene. Disse film vil blive at se på de sociale medier i løbet af september måned 2018.

Bevæg dig for livet
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at ét af de overordnede mål også peger i retning mod idrættens store satsning i 2025 – Bevæg dig for livet, hvor det er tanken, at 50% af danskerne skal være en del af en forening og at 75% skal have en hverdag, hvor bevægelse er en del af fritiden.

 

Faaborg Gymnastikforening er seneste skud på stammen
Med fagene Springgymnastik og Streetdance er der kommet endnu et tilbud i den ellers flotte række. Alle FSI´s klubber og foreninger underviser i Åben Skole. Således kan eleverne hen over deres skoletid nu stifte bekendtskab med så forskellige idrætter som billard, ridning, badminton, bordtennis, golf, havkajak, karate, orienteringsløb, roning, skak, mountainbike, skydning, tennis, svømning, håndbold og fodbold, men der er plads til flere. Sejlsporten er måske også på vej, og så vil vi rigtig have en basketballklub op at stå i Faaborg – måske som en satellit af Svendborg Rabbits.

 

Implementering
I løbet af sommeren 2019 er det meningen af udgive en bog med en beskrivelse af projektets første 2 år. Ét af afsnittene vil komme til at omhandle en beskrivelse af og en økonomisk oversigt over, hvad det vil koste, dersom ideen skal udbredes til alle Faaborg-Midtfyn Kommunes foreninger og skoler.
Det er ikke mit indtryk, at det bliver de mange penge, det kommer til at dreje sig om, fortæller Jørn Lorenzen, men hvor vil det da sætte kommunen på landkortet og give skole og idrætslivet et tiltrængt skub. Det er ligefrem tænkeligt, at nogle familier vælger at tilflytte kommunen af samme grund.

DGI har udgivet en folder med titlen Åben Skole
Den blev fremstillet i forbindelse med et fore-drag i Ringehallen i foråret 2018.