Samarbejde i Åben Skole

Ved det første møde mellem Henrik Andersen, Øhavsskolen og Jørn Lorenzen, nu formand for SFI enedes man om, at det ville være en uholdbar situation, dersom alle Faaborgs foreninger skulle planlægge med de enkelte idrætslærere på skolerne.
Derfor arbejdede Henrik Andersen videre med at finde repræsentanter i skolen, således at der blev udvalgt 1 kontaktperson for hver af afdelingerne indskoling, mellemtrin og overbygning. Imens indkaldte Jørn Lorenzen en repræsentant for alle Faaborgs foreninger og fik dannet paraplyorganisationen Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger – FSI. I mellemtiden havde Jørn Lorenzen også besøgt Enghaveskolen, der dels også ønskede at være en del af projektet, og som også udpegede en kontaktperson for alle skolens klasser.

 

 

 

 

 

 

 

Øhavsskolen er Faaborgs samlede folkeskole med ca. 700 elever fra 0.-10. klasse
Øhavsskolen er en aktiv del af samfundet. Her er vi sammen om at skabe forpligtende fællesskaber.
Vi ser forskellighed som en styrke.

 

Enghaveskolen- Faaborg Friskole
er en Grundtvig-Koldsk friskole med 211 elever i  0. – 9. klasse samt SFO.

 

Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger – SFI er en paraplyorganisation for 18 foreninger (tal pr. 6. september)
De 18 foreninger havde pr. 31. december 2017 et samlet medlemstal på 3.020.