Badminton kan udmærket gennemføres med 24 elever på et hold (hvis der er 6 baner). Vi måtte hente Mads Knudsen i Nyborg, idet vore egne trænere ikke havde mulighed for at træde til i skolernes undervisningstid. Da Mads året efter skulle starte på læreruddannelsen, lavede vi en aftale med Camilla Martens (ligaspiller fra Odense Badmintonklub), der samtidig blev ansat i Faaborg Badminton Klub som ungdomstræner.
Billardklubben har plads til 12 elever ad gangen, og ydermere er der den ting ved det, at lokalerne er optaget hver formiddag, så klubben kan kun tilbyde undervisning i det sidste modul mellem 12 og 14.

Det er en af klubbens divisionsspillere, der indlæ-rer dels de mange stødformer, men også hvorledes man omgås det grønne klæde, så der ikke kommer skader på det.

Vores største udfordring i faget bordtennis har været at knytte en træner til projektet. Det kniber med at finde en person på Fyn, der kan undervise i dagtimerne.

Der er plads til 6 borde i Annekshallen i Forum Faaborg, og det vil sige, at 12 elever kan deltage på holdet.

Dans er dette skoleårs helt store positive historie. Ikke alene kom underviseren hjem fra Europa-mesterskabet med en 6.-plads, men ved hjælpe af fine medieomtaler og underviserens egne Face-bookopslag, har deltagelsen i Åben Skole resulteret i, at ikke mindre end 54 elever har meldt sig ind i Faaborg Gymnastikforening – heraf 9 på et elite-hold. Projektet har også til formål at flytte den moderne dans ind i gymnastikforeningerne igen.
Det er DBU, der varetager undervisningen i fodbold, da der også her er mangel på lokale trænere, der kan undervise i skoletiden.

Til gengæld er fodbold et af de fag, der med stor succes kan undervises i helt ned i børnehaveklas-serne. Med op til 24 elever på banen er det vigtigt, at der også her er en lærer, der deltager i timerne, da det ikke kan undgås, at en bold eller en fod ram-mer lidt uheldigt – og så skal der “pustes”.

Golf er lidt af en udfordring for de op til 24 elever, der kan deltage i 1½ timers undervisning. Først skal eleverne cykle 5 km og ad Svanninges bakker, dernæst skal de være heldige med vejret, selv om Faaborg Golfbane også råder over et indendørs træningslokale. Endelig skal de fleste lære spillet helt fra bunden – for til sidst at cykle turen hjem igen. Da går det godt nok ned ad bakken. Alligevel er faget meget afholdt.
Gymnastik er et af de nye fag i år to. Igen har vi måttet en tur i byen for at købe underviseren. Det er Svendborg Gymnastikforening, der hjælper med en underviser.

Det var lærerne på Øhavskolen, der ønskede faget til deres største elever, og det er forbavsende, så meget eleverne kan lære om springgymnastik på bare 7 undervisningsgange. Instruktøren har i løbet af dagen 4 hold á 1½ time.

Havkajak er blevet meget populært. Eleverne starter med at blive fortrolig i et børnebassin, hvor de kan bunde, men hurtigt kommer de ud i “åben” vand, hvor de gang nr. 2 må en tur i baljen for at lære, hvorledes man kommer op i kajakken igen, skulle man kæntre.

Efterfølgende tager de en tur i “kanalen”, men alle-rede gang nr. 4 er de på helt ude på havet. Der kan deltage 12 elever på et hold.

Håndbold er heldig stillet med hensyn til under-visere, idet Faaborg ØH råder over et 2. div.-hold med mange idrætsstuderende på.

Andre af spillerne er deltidsansatte i klubben, og så gør det heller ikke noget, at man som skoleelev skal kigge over 2 meter opad for at møde underviserens blik. Nogle spillere sælgers – og andre købes, men det er ikke ualmindeligt, at der pludselig befinder sig både 2 og 3 instruktører på banen.

Karate er et spændende og en ny idrætsgren for rigtig mange af eleverne, og såvel elever som lærere deltager med stor fornøjelse i faget.

Det er også interessant at følge elevernes udvikling i helt almindelig væremåde overfor hinanden.
Måske skyldes det, at eleverne får lov til at bruge deres kræfter i selve sporten – og så ligger der også noget i den måde, som væremåden er indbygget i faget på.

Orienteringsløb foregår i Faaborg Orienteringsklub, der har hjemme i Svanninge bakker.
Klubben har en lang tradition for at udvikle både danmarks- europa- og verdensmestre, så eleverne er i gode hænder, når 5-6 af klubbens medlemmer står parate til at tage imod en hel klasse 3 gange om dagen. Her betyder vejret ikke noget. Eleverne kommer cyklende op i bakkerne og løber med står glæde i al slags vejr.
Ridning stødte det første år ind i vanskeligheder. Her løb omengsklubberne ind i hesteinfluenza, og da flere af eleverne besøgte flere stalde, blev vi enige om at aflyse størsteparten af undervisningen.

Det viser sig i øvrigt, at det primært er piger, der i forvejen går til ridning, der vælger faget, og da pro-jektet også går ud på at skaffe nye medlemmer til klubberne, har vi valgt at se bort fra ridning i det andet forsøgsår.

Roning foregår på hold á 12 elever, idet det første semester er en blanding af romaskiner og teori, der alt foregår i Faaborg Roklubs egne lokaler.

Først når eleverne har aflagt en svømmeprøve, der i øvrigt er gældende i 2 år, kan de komme på vandet.
Her er der kommet strenge krav til klubben mht. de instruktører, der skal medvirke.
De skal selv have en ret krævende uddannelse til at tage elever med på vandet.

Skak er en af Åben Skoles andre successer. 140 elever lærte i den 1. sæson spillets regler og dette at kunne gennemføre et parti.

Det er 2 danmarksmestre – i hver deres alders-gruppe – der underviser eleverne, og havde Faaborg Skakklub bare overskud til at etablere en Skoleskak-klub, ville der meget hurtigt kunne skaffes spillere, der om få år ville kunne forstærke klubbens 2. div.-hold.

Skydning foregår på hold á 12 elever.
Faget er således et af de dyreste i projektet, da instruktørlønnen fordobles, når klassen må deles i mindre hold – samtidig med at udgiften til patroner løber op.
Ikke desto mindre finder vi det vigtigt, at eleverne stifter bekendskab med aktiviteten, og Faaborg Skytteklub stiller hver gang – ud over hovedinstruk-tøren  – med flere hjælpere. Det bevirker, at elever-ne
Alle skoler i Faaborg modtager svømmeundervis-ning i løbet af skoletiden, så svømning som fag i Åben Skole anvendes i store træk kun som det sted, man bruger til at aflægger de distanceprøver, det kræver at komme på vandet i bl.a. roning.

Vi ville gerne tilbyde klubben flere elever, men der er en opgave med at finde timer i svømmehallen, idet omegnsskolerne også skal bruge timer.

Tennis har den fordel, at det både kan spilles uden-dørs og indendørs – som skumtennis. Det kræver blot, at der bookes en indendørshal i det semester, hvor der undervises i tennis.

Det er interessant, at Faaborg Tennisklub i følge træner Mogens Spangenberg har fået tilgang af både børn og unge som voksne, idet eleverne kom-mer hjem og fortæller, at der ligger en tennisbane godt skjult bag stadion.