Unge i Front

I et samarbejde med DGI-Fyn, gennemgik 40 elever fra Øhavsskolen lederuddannelsen Unge i Front.
På 30 lektioner gennemgik 3 instruktører fra DGI-Fyn på skift de teorien bag dette at blive en god leder, og hele forløbet blev afsluttet med, at eleverne kom i et 10-timers praktikforløb i selvvalgte foreninger.
Når uddannelsen ikke fortsætter i det kommende år, hænger det sammen med, at uddannelsen er meget tidskrævende, og vi valgte derfor, at dersom det måtte være ønskeligt, skulle forløbet fremover lægges ind i de obligatoriske idrætstimer eller i en projektuge.
En stor tak til DGI-Fyn og deres dygtige medarbejdere.